Informace o škole

FILOSOFIE ŠKOLY

Na Vašich dětech nám opravdu záleží!


Jsme základní škola s 1. stupněm rodinného charakteru nacházející se v klidném prostředí.

 • respektujeme individuální potřeby žáka
 • vážíme si podpory rodičů
 • harmonizujeme nosné životní hodnoty
 • preferujeme zážitkové metody učení - radost z poznání a objevování, činnostní a kooperativní učení
 • vedeme k ekologickému myšlení
 • usilujeme o dialog podporující sebedůvěru
 • pěstujeme respekt a lásku k přírodě
 • k aktivnímu odpočinku využíváme hřiště na pozemku školy
 • poskytujeme ranní i odpolední družinu
 • zajistíme stravování - školní jídelna
 • pro školní rok 2019/2020 STARTUJEME ZMĚNY

logo