Informace o škole

  • Vytisknout

Nacházíte se na internetových stránkách Základní školy Červený Kostelec, Lhota, www.skolalhota.cz

Jsme základní škola v okrajové části města s klidným provozem a výborným zázemím pro žáky prvního až pátého ročníku. Jsme škola dobře vybavená mnoha učebními pomůckami. Máme také kvalitní a zkušený pedagogický sbor. Každoročně odchází z páté třídy 1 až 2 žáci na víceletá gymnázia. Individuálně přistupujeme k dětem s výukovými potřebami. 

Podívejte se na virtuální prohlídku školy:

V rámci našeho vlastního Školního vzdělávacího programu zařazujeme do výuky témata Ochrana člověka za mimořádných situací, státní program Zdravé zuby, Zdravý životní styl, Zdravá výživa, Dopravní výchova v teorii a praxi, Jak předcházet šikaně v rámci MPP, Enviromentální vzdělávání (ochrana ŽP), Estetická výchova a základní pravidla slušného společenského chování. Každoročně se žáci třetího a čtvrtého ročníku účastní výuky plavání.

Od 1. 9. 2011 vyučujeme v 5. ročníku povinně jednu hodinu informatiky týdně. K tomu slouží učebna výpočetní techniky. Disponujeme patnácti počítači s připojením k internetu s mnoha výukovými programy včetně programů pro výuku dětí s potřebami dys. Dále nabízíme výuku římskokatolického náboženství.