Netradiční olympiáda

v souladu s myšlenkou kalokagathia

img_thb_olymp19-01.JPG img_thb_olymp19-02.JPG
img_thb_olymp19-03.JPG img_thb_olymp19-04.JPG
img_thb_olymp19-05.JPG  

Báňská záchranná služba Odolov a Vojenské muzeum

img_thb_odolo19-01.jpg img_thb_odolo19-02.jpg
img_thb_odolo19-03.jpg  

Pila Havlovice

img_thb_pilahavl19-01.jpg img_thb_pilahavl19-02.jpg

Fajnpark

img_thb_fajnp19-01.JPG img_thb_fajnp19-02.JPG
img_thb_fajnp19-03.JPG img_thb_fajnp19-04.JPG

Školní projekty

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

img_thb_skolproj19-01.jpg img_thb_skolproj19-02.jpg
img_thb_skolproj19-03.jpg img_thb_skolproj19-04.jpg
img_thb_skolproj19-05.jpg  

Knihovna Břetislava Kafky

img_thb_knih192-01.JPG

Na farmě

img_thb_farm19-01.JPG img_thb_farm19-02.JPG
img_thb_farm192-01.JPG img_thb_farm192-02.JPG

Hospic Anežky České

img_thb_hos19-01.JPG img_thb_hos19-02.JPG

Zámek Častolovice

img_thb_castolo19-01.JPG img_thb_castolo19-02.JPG
img_thb_castolo19-03.JPG  

Divadelní představení Poklad kapitána Baltazara

img_thb_divbalta19-01.JPG