Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku ZŠ ve Lhotě se koná v pátek 6.4.2018 od 14 do 18 hodin. Zákonní zástupci si donesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, musí při zápisu předložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP Náchod nebo SPC Náchod) a také doporučení dětského lékaře. Pokud nebude zákonný zástupce mít potřebná doporučení u zápisu, je potřeba obě doporučení dodat škole do 30.4.2018.

Těšíme se na vás u zápisu.

Přijměte pozvání

Schůzky SRPDŠ

Schůzky SRPDŠ se budou konat v úterý 21. 11. 2017 od 16 hodin ve třídách.

Zástupci z jednotlivých tříd se sejdou v 15,30 hod. ve sborovně.

Schůzky SRPDŠ

Schůzky SRPDŠ se konají v úterý 21. 11. 2017 od 16 hodin v jednotlivých třídách.

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
co nejsrdečněji Vás zveme na informační schůzku

NEŽ SE VAŠE DÍTĚ STANE PRVŇÁČKEM,

která se koná v úterý dne 27. června 2017 od 17,00 hod. 
v 1. třídě ZŠ Lhota.


Vaši účast považujeme za důležitou, neboť zde obdržíte informace k zahájení školního roku Vašeho dítěte.


V Červeném Kostelci, Lhotě, dne 9. 6. 2017
Mgr. Hana Benešová, ředitelka školy

Volné pozice

Pro školní rok 2017/2018 přijmeme pro naši školu učitele/učitelku na plný úvazek.
Požadujeme plnou kvalifikaci na 1. stupeň + angličtina.

Pro školní rok 2017/2018 přijmeme asistenta/asistentku pedagoga do 1. ročníku na poloviční úvazek. Požadujeme středoškolské vzdělání s maturitou.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017-2018

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Červený Kostelec, Lhota, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole Červený Kostelec, Lhota od školního roku 2017-2018 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 • 2017-PZV-01
 • 2017-PZV-02
 • 2017-PZV-03
 • 2017-PZV-04
 • 2017-PZV-05
 • 2017-PZV-06
 • 2017-PZV-07
 • 2017-PZV-08
 • 2017-PZV-09
 • 2017-PZV-10
 • 2017-PZV-11
 • 2017-PZV-12
 • 2017-PZV-13
 • 2017-PZV-14
 • 2017-PZV-15

V červnu se uskuteční informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.

V Červeném Kostelci, Lhotě Mgr. Hana Benešová, ředitelka ZŠ

Rodičovské schůzky

Rodičovské schůzky se uskuteční v úterý 25. dubna 2017 od 16 hodin ve třídách.

Informace o zápisu do 1. třídy pro rok 2017/2018 (nové)

Informace pro rodiče o změně termínu zápisu

do 1. třídy

pro školní rok 2017 – 2018Zápis do 1. ročníku naší základní školy ve Lhotě se uskuteční

v pátek dne 7. dubna 2017 od 14 do 18 hodin.

 

S sebou si přineste občanský průkaz (trvalý pobyt) a rodný list dítěte. 

Přítomnost dítěte na zápisu je žádoucí. Taktéž přítomnost dítěte po odkladu povinné školní docházky je žádoucí.

Zákonný zástupce podá při zápisu žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (bude k vyplnění ve škole přímo při zápisu).
Není-li dítě přiměřené vyspělé, může podat zákonný zástupce žádost o odklad  povinné školní docházky (také bude k vyplnění ve škole).

Podmínky pro případné udělení odkladu povinné školní docházky:

 • písemná žádost zákonného zástupce (možnost vyplnit ve škole při zápisu)
 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP)
 • doporučení odborného lékaře

Kritérium přijetí:

 • naplnění kapacity třídy 

Kapacita školní družiny: max. 30 žáků
Kapacita míst ve školní jídelně – dostačující

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční v první polovině června 2017 (pozvánky budou na dostupných místech: v MŠ, v ZŠ, na www stránkách školy).

Další informace v pdf ke stažení zde.

Den otevřených dveří

Zveme všechny na den otevřených dveří, který se koná ve středu 8. března 2017 v 16.00 – 18.00. Pozvánka zde.