Hledáme kolegyni/kolegu

Hledáme kolegyni/kolegu na pracovní pozici učitelka/učitel 1. stupně ZŠ s výukou Aj a Tv.
Profesní životopis s motivačním dopisem prosím zasílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
co nejsrdečněji Vás zveme na informační schůzku

NEŽ SE VAŠE DÍTĚ STANE PRVŇÁČKEM,

která se koná v úterý dne 26. června 2018 od 17,00 hod. 
v 1. třídě ZŠ Lhota.


Vaši účast považujeme za důležitou, neboť zde obdržíte informace k zahájení školního roku Vašeho dítěte.


V Červeném Kostelci, Lhotě, dne 14. 6. 2018
Mgr. Hana Benešová, ředitelka školy

Rozhodnutí o příjetí žáků k základnímu vzdělávání od šk. roku 2018-19

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2018-2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků
138, jako příslušný správní orgán v souladu ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2e) a § 183 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole, Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, od školního roku 2018-2019 u dětí s těmito registračními kódy

 • PZV/2018/01
 • PZV/2018/02
 • PZV/2018/03
 • PZV/2018/04
 • PZV/2018/05
 • PZV/2018/06
 • PZV/2018/07
 • PZV/2018/08
 • PZV/2018/09
 • PZV/2018/12
 • PZV/2018/13
 • PZV/2018/14
 • PZV/2018/15
 • PZV/2018/17
 • PZV/2018/18
 • PZV/2018/20
 • PZV/2018/21
 • PZV/2018/22
 • PZV/2018/23
 • PZV/2018/24
 • PZV/2018/25
 • PZV/2018/26

Zapsala: Mgr. Hana Benešová, ředitelka ZŠ

Zveřejněno dne 9. 4. 2018

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku ZŠ ve Lhotě se koná v pátek 6.4.2018 od 14 do 18 hodin. Zákonní zástupci si donesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Detailní informace zde.

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, musí při zápisu předložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP Náchod nebo SPC Náchod) a také doporučení dětského lékaře. Pokud nebude zákonný zástupce mít potřebná doporučení u zápisu, je potřeba obě doporučení dodat škole do 30.4.2018.

Těšíme se na vás u zápisu.

Přijměte pozvání

Schůzky SRPDŠ

Schůzky SRPDŠ se budou konat v úterý 21. 11. 2017 od 16 hodin ve třídách.

Zástupci z jednotlivých tříd se sejdou v 15,30 hod. ve sborovně.

Schůzky SRPDŠ

Schůzky SRPDŠ se konají v úterý 21. 11. 2017 od 16 hodin v jednotlivých třídách.

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
co nejsrdečněji Vás zveme na informační schůzku

NEŽ SE VAŠE DÍTĚ STANE PRVŇÁČKEM,

která se koná v úterý dne 27. června 2017 od 17,00 hod. 
v 1. třídě ZŠ Lhota.


Vaši účast považujeme za důležitou, neboť zde obdržíte informace k zahájení školního roku Vašeho dítěte.


V Červeném Kostelci, Lhotě, dne 9. 6. 2017
Mgr. Hana Benešová, ředitelka školy

Volné pozice

Pro školní rok 2017/2018 přijmeme pro naši školu učitele/učitelku na plný úvazek.
Požadujeme plnou kvalifikaci na 1. stupeň + angličtina.

Pro školní rok 2017/2018 přijmeme asistenta/asistentku pedagoga do 1. ročníku na poloviční úvazek. Požadujeme středoškolské vzdělání s maturitou.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017-2018

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Červený Kostelec, Lhota, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole Červený Kostelec, Lhota od školního roku 2017-2018 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 • 2017-PZV-01
 • 2017-PZV-02
 • 2017-PZV-03
 • 2017-PZV-04
 • 2017-PZV-05
 • 2017-PZV-06
 • 2017-PZV-07
 • 2017-PZV-08
 • 2017-PZV-09
 • 2017-PZV-10
 • 2017-PZV-11
 • 2017-PZV-12
 • 2017-PZV-13
 • 2017-PZV-14
 • 2017-PZV-15

V červnu se uskuteční informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.

V Červeném Kostelci, Lhotě Mgr. Hana Benešová, ředitelka ZŠ