Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku ZŠ ve Lhotě se koná v pátek 6.4.2018 od 14 do 18 hodin. Zákonní zástupci si donesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Detailní informace zde.

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, musí při zápisu předložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP Náchod nebo SPC Náchod) a také doporučení dětského lékaře. Pokud nebude zákonný zástupce mít potřebná doporučení u zápisu, je potřeba obě doporučení dodat škole do 30.4.2018.

Těšíme se na vás u zápisu.